Εκπαιδευτικό έργο
Τα    μέλη    του   AMDeLab    συμμετέχουν    στη    διδασκαλία    του    υποχρεωτικού    προγράμματος σπουδών    του    τμήματος    Φυσικής    και    άλλων    τμημάτων,    των    ΠΜΣ    Φυσικής    Υλικών, Ηλεκτρονικής,   ΔΠΜΣ    Νανοτεχνολογίας    και    καλύπτουν    τα    μαθήματα    που    άπτονται    του συνόλου     του     ερευνητικού     αντικειμένου     του     προτεινόμενου     εργαστηρίου.     Επιπλέον, εκπαιδεύουν   κάθε   χρόνο   μεγάλο   αριθμό   προπτυχιακών   και   μεταπτυχιακών   φοιτητών   στα   εν λόγω   αντικείμενα   μέσω   των   πτυχιακών   και   διπλωματικών   εργασιών   τους   ενώ   κατευθύνουν και μεγάλο αριθμό υποψηφίων διδακτόρων. Διδασκόμενα μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου Γενικό Εργαστήριο Γενική Φυσική V (Νεώτερη Φυσική) Μέθοδοι Κρυσταλλοδομής κι Εφαρμογές Εργαστήριο Δομής των Υλικών Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής Πρακτική Άσκηση Κρυσταλλοδομή (στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ) Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Υλικά στη Συντήρηση Έργων Τέχνης Διδασκόμενα μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου Φυσική και Τεχνολογία Υλικών, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών Εργαστήρια Εκπαίδευσης στην Ερευνητική Μεθοδολογία Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Υλικών Θερμικές ιδιότητες υλικών, από τη μακροσκοπική προσέγγιση έως τη νανοκλίμακα Προηγμένες   οπτικές   μέθοδοι   χαρακτηρισμού   υλικών   και   εφαρμογές:   από   το   υπέρυθρο   έως τις ακτίνες Χ Φυσικές      και      Χημικές      Μέθοδοι      Διάγνωσης      Φθοράς      Υλικών      Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διδακτική της Φυσικής & της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ Erasmus Mundus: Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος
Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., 54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη +30 2310 998188 hrisafis@physics.auth.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ