Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων
Το Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων (AMDeLab) προέρχεται από την συγχώνευση των εργαστηρίων Εφαρμοσμένης Φυσικής, Οπτικού Χαρακτηρισμού, Θερμικής Ανάλυσης, Ηλεκτρικού - Μαγνητικού χαρακτηρισμού και σχεδιασμού μίκρο- και νάνο-ηλεκτρονικών διατάξεων. Βασικός στόχος της συγχώνευσης ήταν η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης - πολύπλευρης ερευνητικής δομής για τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και τη μελέτη υλικών και διατάξεων. Ανήκει στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στο υπόγειο, το ισόγειο και τον 4ο όροφο της ανατολικής πτέρυγας στο κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εστιάζονται στις ακόλουθες ενότητες: Ανάπτυξη-σύνθεση προηγμένων υλικών. Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός, μελέτη υλικών και διατάξεων Μελέτη έργων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες των παραγωγικών φορέων της οικονομίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένου χαρακτηρισμού και μελέτης των διάφορων υλικών και διατάξεων και της συμμετοχής σε συνεργατικά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Το AMDeLab καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Φυσικής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενά του.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., 54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη +30 2310 998066 gvourlia@auth.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ